Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần mạng lưới Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu và Công ty TNHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long.

Ngày 25/10, Cục Quản lý cạnh tranh đã phát đi thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long có địa chỉ trụ sở chính: M2-12, Ô số 3, Khu đô thị mới Trung Hòa – Nhân Chính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp là Phạm Ngọc Tuân. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 011/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 26/12/2014, sửa đổi bổ sung lần 5 ngày 25/11/2015.

Lý do chấm dứt hoạt động là doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo Quyết định số 232/QĐ-QLCT ngày 05/9/2016 của Cục Quản lý cạnh tranh. Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp là trên toàn quốc. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp từ 5/9/2016.

Bo Cong Thuong xoa so them 2 ong lon da cap - Anh 1

Ảnh minh họa.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo này, Công ty TNHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Cục Quản lý cạnh tranh cũng đã phát đi thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty Cổ phần Mạng lưới Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu có địa chỉ trụ sở chính: 32 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: Huỳnh Đức Tuấn. Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: trên toàn quốc và thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp từ 16/6/2016.

Cục Quản lý cạnh tranh cũng đề nghị Công ty Cổ phần Mạng lưới Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu giải tỏa số tiền ký quỹ với lý do Công ty chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

Theo thông báo của Cục Quản lý cạnh tranh, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cục đăng tải Thông báo này, người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Mạng lưới Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu có quyền thông báo đến Cục QLCT về việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp gửi tới Cục QLCT trong thời hạn nêu trên, Công ty Cổ phần Mạng lưới Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP. Cục QLCT ban hành văn bản chấp thuận giải tỏa ký quỹ cho doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

Hòa Lộc