ANTT.VN – Qua quá trình rà soát, số lượng xe tính theo định mức của bộ Công Thương là 135 chiếc, tuy nhiên, thực tế số lượng xe tại bộ Công Thương lên tới 192 chiếc, thừa 57 chiếc so với định mức. Bộ Công Thương đã có văn bản giải trình về 57 xe dư thừa này và xin mua thêm 19 xe công mới.

Qua quá trình rà soát, Cục Quản lý công sản (bộ Tài chính) cho biết, số lượng xe tính theo định mức của bộ Công Thương là 135 chiếc. Tuy nhiên, thực tế số lượng xe tại bộ Công Thương lên tới 192 chiếc, thừa 57 chiếc so với định mức. Bộ Tài chính đã có văn bản yêu cầu bộ Công Thương lập danh mục xe và đề xuất phương án xử lý với 57 xe công dư thừa này.

Bo Cong Thuong: thua 57 xe cong van xin mua them xe moi! - Anh 1

Qua rà soát, hiện số xe công thừa so với định mức của bộ Công Thương là 57 xe (Ảnh: Internet)

Trả lời công văn của bộ Tài chính, bộ Công Thương cho biết, bộ thực hiện trang bị xe ô tô dùng chung cho các đơn vị thuộc Bộ theo tiêu chuẩn định mức quy định tại Quyết định 122 ngày 10/5/1999. Tuy nhiên, khi triển khai Quyết định 32 ban hành năm 2015 thì định mức xe ô tô phục vụ chung thấp hơn so với quy định cũ. Đây là lý do tại thời điểm ngày 15/3/2016 khi báo cáo về Bộ Tài chính, Bộ Công Thương có số lượng xe thực tế cao hơn định mức là 57 xe ô tô do chưa đủ thời gian để thực hiện sắp xếp, điều chuyển giữa các đơn vị.

Sau khi tiến hành rà soát, sắp xếp xử lý xe công dư thừa, bộ Công Thương cho biết 55 xe trong tổng số 57 xe đã quá thời gian sử dụng theo quy định mà không thể tiếp tục sử dụng được hoặc đã bị hỏng nhưng việc sửa chữa để tiếp tục sử dụng khôn ghiệu quả, không đảm bảo an toàn khi vận hành theo kiểm định của cơ quan có chức năng của nhà nước đã và đang làm thủ tục thanh lý.

Trong công văn, bộ cũng nêu rõ số xe ôtô phục vụ công tác chung còn thiếu so với định mức đề nghị được trang bị bổ sung là 19 xe. Bộ đề nghị, do tính chất đặc thù của một số đơn vị và khả năng tự chủ tài chính để đảm bảo việc sử dụng xe ôtô phục vụ công tác thuận tiện và hiệu quả kinh tế, đề nghị tăng thêm định mức trang bị xe so với quy định tại Quyết định 32 của Thủ tướng hoặc tăng định mức xe chuyên dùng là 22 xe.

Cụ thể, cục Công tác phía Nam và cục Quản lý thị trường , mỗi đơn vị đề nghị tăng thêm 6 chiếc với lý do là phục vụ công tác chung.

Viện Năng lượng đề nghị tăng thêm 9 xe do hàng năm doanh thu từ các hoạt động khoa học - công nghệ, tư vấn kỹ thuật trên cả nước như quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, quy hoạch thủy điện, phát triển năng lượng tái tạo, lập dự án đầu tư…đạt trên 100 tỷ đồng/năm. Sau khi nộp thuế 10 tỷ đồng, Viện Năng lượng vẫn đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo quy định.

Bộ Công Thương cũng đề nghị xem xét lại định mức xe phục vụ chung của 25 trường như Đại học Công nghiệp Hà Nội , Đại học Công nghiệp Tp. HCM, Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp…

PV (TH)