(DĐDN) - Trong báo cáo mới nhất phát đi ngày 7/7, Bộ Công thương đã đưa ra dự báo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 6 tháng cuối năm. Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng từ 6,0% đến 6,5%; xuất siêu khoảng 500 triệu USD.

Tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại 6 tháng đầu năm 2014 tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng đã có chuyển biến theo hướng tích cực, sản xuất công nghiệp chế biến vẫn tăng trưởng. Dự báo, sản xuất công nghiệp trong 6 tháng cuối năm tiếp tục tăng trưởng, nhưng không cao, ước cả năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng từ 6,0% đến 6,5%.

Về dự báo kết quả hoạt động thương mại 6 tháng cuối năm 2014, dự báo, kim ngạch xuất khẩu cả năm 2014 ở mức 146 tỷ USD, tăng 10,6% so với năm 2013; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 145,5 tỷ USD, tăng 10,2% so với năm 2013; xuất siêu khoảng 500 triệu USD.

Tổng mức bản lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội năm 2014 dự báo tăng khoảng 12,0% so với năm 2013.

Trong 6 tháng cuối năm, giải pháp được Bộ Công thương thực hiện đối với sản xuất công nghiệp gồm: Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Tập trung xây dựng và điều chỉnh bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện từng vùng, thị trường. Thực hiện các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, phát triển nông thôn gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, nhất là các mặt hàng điện, than, xăng dầu, đẩy mạnh chương trình tiết kiệm điện...

Đối với xuất nhập khẩu tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu. Phát triển xuất khẩu một cách bền vững, làm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tiếp tục nâng cao tỷ trọng hàng chế biến, chế tác và có hàm lượng công nghệ cao trong cơ cấu xuất khẩu.

Tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu , tận dụng hiệu quả các cơ hội thị trường và các ưu đãi theo các cam kết quốc tế. Đa dạng hóa diện mặt hàng xuất khẩu, rà soát lại diện hàng hóa xuất khẩu . Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, dự báo thị trường…

NP