Bộ Công Thương đã cách chức ông Hà Quốc Quân - cán bộ Viện chiến lược đồng thời là giám đốc đơn vị tư vấn nhận chìm bùn thải xuống biển Bình Thuận.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, chiều nay 10/8, Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công nghiệp thuộc Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về việc kỷ luật viên chức quản lý đối với ông Hà Quốc Quân.

Quyết định kỷ luật căn cứ vào Quyết định số 8272 ngày 7/11/2013 của Bộ Công Thương về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công nghiệp, Luật Viên chức và xét theo đề nghị của Hội đồng kỷ luật viên chức được thành lập tại Quyết định số 333 ngày 25/7/2017 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công nghiệp.

Nhà máy Vĩnh Tân 1. Ảnh: VnExpress.

Theo đó, Viện nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công nghiệp kỷ luật ông Hà Quốc Quân bằng hình thức Cách chức vì đã có hành vi vi phạm pháp luật là thành lập doanh nghiệp tư nhân; tham gia quản lý điều hành doanh nghiệp tư nhân; kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, không đầy đủ; các hành vi nêu trên đã vi phạm các quy định về những việc viên chức không được làm và quy định những hành vi bị nghiêm cấm đối với viên chức.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 10/8/2017.

Trước đó, ông Hà Quốc Quân là Giám đốc Trung tâm Tư vấn đầu tư và Chuyển giao giao công nghệ của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công nghiệp thuộc Bộ Công Thương, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng cảng biển Việt Nam. Đây chính là đơn vị tư vấn cho dự án nhận chìm gần 1 triệu m3 vật chất xuống vùng biển Tuy Phong, Bình Thuận.

Trước đó, ông Quân đã bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày để kiểm điểm, làm rõ vi phạm ở điều 37 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2012 và Luật Viên chức vì tham gia điều hành doanh nghiệp trong thời gian trong khi đang là viên chức tại Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp.