Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị 003/CT về việc bình ổn thị trường sau khi tăng giá bán xăng, dầu.Theo đó, Giám đốc Sở Thương mại các tỉnh chỉ đạo các công ty thương mại, các công ty, hợp tác xã kinh doanh chợ, các ban quản lý chợ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, bà con tiểu thương không tăng giá hàng hóa do yếu tố tâm lý khi Nhà nước điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng và các loại dầu.