(HNM) - Ngày 16-4, Bộ Công an cho biết, thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật của Chính phủ năm 2012, Bộ được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong CAND.

Đến nay, quá trình xây dựng dự thảo nghị định trên đã hoàn thành và được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an (từ ngày 16-4) để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

Theo dự thảo, nghị định có 6 chương và 21 điều. Ngoài những quy định chung, nội dung nghị định quy định về thủ tục tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của CBCS CAND trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của CBCS CA; các thủ tục, quy trình tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin tố cáo, thời hạn giải quyết tố cáo...

Nghị định cũng đề cập đến nội dung "tố cáo, giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý nhà nước về an ninh trật tự"; "công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo; trách nhiệm bảo vệ người tố cáo"; "quản lý công tác giải quyết tố cáo"...