(VOV) - Đảng bộ Nghệ An phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, trong đó khai thác tối đa tiềm năng lợi thế về đất đai, nguồn nhân lực, cảng biển, sân bay…để phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới

Thực hiện Kết luận số 74 KL/TW của Bộ Chính trị về việc cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố và Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015, ngày 3/10 tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì cùng lãnh đạo một số Bộ, Ban ngành TƯ đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng bộ Nghệ An để cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ của tỉnh ( dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2006-2010, Đề án nhân sự, Dự thảo Nghị quyết Đại hội), góp ý của các Bộ, ngành Trung ương và ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Chi, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Đảng bộ Nghệ An đã tập trung chỉ đạo xây dựng các văn kiện và phương hướng công tác nhân sự chu đáo, nghiêm túc đúng quy trình theo tinh thần của Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Trung ương, thể hiện trách nhiệm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, mở rộng dân chủ, tranh thủ được trí tuệ của các Bộ, ngành TƯ, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các nhà khoa học, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đề cập những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ Nghệ An giai đoạn 2006-2010, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An trong việc triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Mặc dù chịu ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, thiên tai, dịch bệnh… nhưng Nghệ An đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực (hoàn thành 21/25 chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra); trong đó, GDP tăng bình quân hàng năm là 9,75% và thu nhập bình quân đầu người đạt 13,91 triệu đồng, gấp 2,4 lần so với đầu nhiệm kỳ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực... Đặc biệt là trong năm năm qua, Nghệ An đã xác định tốt phương hướng nhằm tạo tiền đề phát triển trong những năm tới như xuất hiện những mô hình bước đầu có hiệu quả về dự án chăn nuôi bò sữa, vùng nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản chất lượng cao, thu hút đầu tư các dự án xây dựng nhà máy sản xuất sắt, cụm xi măng…gắn với đó là đào tạo nguồn nhân lực, các lĩnh vực giáo dục, y tế, giải quyết việc làm đạt những kết quả đáng kích lệ. Công tác xây dựng Đảng và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cải cách hành chính... đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ những hạn chế yếu kém mà Đảng bộ Nghệ An cần sớm khắc phục trong thời gian tới là chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chậm, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thu nhập bình quân đầu người thấp (bằng 70% so với cả nước), đặc biệt là một số vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết tốt, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị còn hạn chế. Đây là những vấn đề mà Đảng bộ tỉnh cần tập trung phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan để rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Cơ bản tán thành mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ đề ra trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đảng bộ Nghệ An phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, trong đó khai thác tối đa tiềm năng lợi thế về đất đai, nguồn nhân lực, cảng biển, sân bay…để phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới, đưa Nghệ An trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực và có thu nhập bình quân đầu người bằng mức trung bình của cả nước. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trong 5 năm tới Nghệ An cần tập trung phát triển cây công nghiệp gắn với chăn nuôi bò sữa và làm tốt công tác cải cách hành chính để thu hút đầu tư vào khu kinh tế Vinh-Cửa Lò, trong đó ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, phát triển kinh tế biển và trồng rừng gắn với chế biến công nghiệp đồng thời tập trung phát triển 11 huyện phía Tây của tỉnh (nơi có tỷ lệ hộ nghèo chiếm 35% trong khi đất đai phì nhiêu) với những chương trình, dự án cụ thể. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng lưu ý, tỉnh cần tiếp tục chăm lo đào tạo nguồn nhân lực và giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc xã hội . Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng đề nghị cả trong phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2005-2010 và phương hướng nhiệm kỳ tới 2010-2015 cần tách thành mục riêng với nội dung đầy đủ, sâu sắc hơn, phù hợp với yêu cầu của Báo cáo chính trị tại Đại hội. Trong đó, nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới và thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng và nhân dân, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" mà trọng tâm là "làm theo"; đồng thời, chú trọng làm tốt công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn bộ máy trong hệ thống chính trị, đặc biệt quan tâm củng cố hệ thống chính trị cơ sở, công tác phòng chống tham nhũng, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ... Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng lưu ý Đảng bộ Nghệ An cần chú ý xây dựng sự đoàn kết, nhất trí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, nhất là giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ đã đề ra. Về Đề án nhân sự, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng lưu ý Đảng bộ Nghệ An cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ trẻ theo đúng Chỉ thị 37 và hướng dẫn của Trung ương. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng đề nghị, trên cơ sở ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Chi và góp ý của các Bộ, Ban, ngành, Tỉnh ủy Nghệ An tiếp tục bổ sung, hoàn thiện nâng cao một bước chất lượng các báo cáo trình đại hội sắp tới./. Đình Hiếu