Nhiều doanh nghiệp đang đau đầu vì thiếu trầm trọng chỗ để xe.