Các nhà nhiếp ảnh Việt Nam vừa giành được nhiều giải thưởng cao của cuộc thi ảnh quốc tế dành cho các nhiếp ảnh gia tổ chức thường niên tại Hong Kong, dưới sự bảo trợ của Hội Nhiếp ảnh Mỹ (PSA) và Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế