Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC-HOSE) vừa công bố dự thảo nghị quyết trình đại hội cổ đông thông qua ngày 25/3/2011.

Theo đó, BMC dự kiến doanh thu năm 2011 đạt 170 tỷ đồng, lợi nhận trước thuế dự kiến đạt 28 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức tối thiểu là 22%/năm. Về kế hoạch đầu tư năm 2011, BMC dự kiến chủ trương đầu tư giai đoạn 2 dự án Nhà máy xỉ titan, công suất 12.000 tấn xỉ/năm, 7.000 tấn gang/năm, vốn đầu tư khoảng 30 tỷ đồng.(Nguồn: NDHMoney)