Công ty thiết bị và nghiên cứu y tế Mỹ Bio-Rad vừa thừa nhận hành vi hối lộ và nộp phạt 55 triệu USD.

Theo VTC1