(HNM) - Ngày 25-9, nhân dịp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và kỷ niệm 240 năm ngày sinh cụ Nguyễn Án, dòng họ Nguyễn gốc Lý tổ chức buổi bình văn thơ danh nhân Nguyễn Án tại làng Du Nội, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội.

Nguyễn Án, cử nhân khoa Đinh Mão, Gia Long thứ 6 (1807) được coi là danh sĩ đất Thăng Long, tác giả cuốn "Tang thương ngẫu lục" chung với bạn tri âm Phạm Đình Hổ. Buổi bình thơ đã tập trung giới thiệu và ngâm một số tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Án như "Đáp thơ Phạm Kiều Niên" (Phạm Đình Hổ), "Qua nơi ở cũ của Nguyễn Trãi", "Cảm hoài"… Hoạt động này của hậu duệ nhà Lý, dòng họ Nguyễn gốc Lý ở Du Lâm là một nét đẹp sinh hoạt truyền thống, văn hóa của người Hà Nội.