Được Trung ương phân bổ đóng mới 152 chiếc tàu cá theo Nghị định 67, tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt danh sách đăng ký đóng mới vượt chỉ tiêu, lên đến 154 chiếc và tiếp tục xin được đóng mới thêm 50 chiếc.

Ngày 6-9, UBND tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo gửi Bộ NN-PTNT về việc rà soát số lượng tàu cá đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Theo Quyết định số 3602/QĐ-BNN-TCTS ngày 19-8-2014 của Bộ NN-PTNT về việc ban hành hướng dẫn về số lượng tàu cá đóng mới thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, tỉnh Bình Thuận được phân bổ đóng mới 152 chiếc, trong đó tàu khai thác 145 chiếc, tàu dịch vụ hậu cần 07 chiếc.

Qua rà soát, đến nay UBND tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt danh sách đăng ký đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67 tổng cộng là 184 chiếc, trong đó gồm 154 chiếc đóng mới, 46 chiếc nâng cấp. Trong 154 chiếc phê duyệt đóng mới có 107 chiếc vỏ gỗ, 29 chiếc vỏ thép và 18 chiếc vỏ composite. Theo nghề hoạt động có 108 tàu khai thác (36 tàu câu, 08 tàu lưới rê, 06 tàu vây rút chì và 58 tàu mành chụp) và 46 tàu dịch vụ hậu cần khai thác xa bờ.

Binh Thuan xin dong moi them 50 tau ca theo Nghi dinh 67 - Anh 1

Bình Thuận đã có 84 tàu cá được đóng mới theo Nghị định 67.

Để triển khai thực hiện đóng mới theo danh sách đã được phê duyệt, cơ quan chức năng liên quan đã cấp 125 thông báo chấp thuận đóng mới gồm 90 tàu vỏ gỗ, 22 tàu vỏ thép và 13 tàu composite. 29 trường hợp còn lại hiện đang hoàn thành thủ tục để được cấp thông báo chấp thuận đóng mới tàu cá.

Trong danh sách được phê duyệt, hiện địa phương đã đóng mới được 84 chiếc tàu và đưa vào sử dụng gồm: 8 tàu vỏ thép, 02 tàu composite và 74 tàu vỏ gỗ. Ngoài ra đã hoàn thành nâng cấp 5 tàu cá khác.

Đến nay, cơ bản các tàu cá đóng mới, nâng cấp tàu cá xa bờ theo Nghị định 67 ở tỉnh Bình Thuận đều bảo đảm chất lượng  và bước đầu phát huy hiệu quả. Quá trình tổ chức thực hiện đóng mới từ khâu thiết kế kỹ thuật, phê duyệt thiết kế, công tác giám sát, kiểm tra an toàn kỹ thuật và việc giám sát thực hiện hợp đồng đóng tàu của chủ tàu trong suốt quá trình thi công đã được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, đúng qui trình kỹ thuật.

Binh Thuan xin dong moi them 50 tau ca theo Nghi dinh 67 - Anh 2

Bình Thuận tiếp tục xin đóng mới thêm 50 tàu theo Nghị định 67

Số lượng tàu cá đóng mới theo Nghị định 67 được đầu tư đồng bộ, hiện đại, khuyến khích được các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển thủy sản, góp phần quan trọng vào việc tái cơ cấu ngành khai thác thủy sản và tổ chức lại sản xuất trên biển.

Để giúp Bình Thuận tiếp tục phát triển khai thác thủy sản theo hướng xa bờ và bền vững theo chính sách đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67 của Chính phủ, trong thời gian tới, UBND tỉnh  Bình Thuận đề nghị Bộ NN-PTNT xem xét bổ sung chỉ tiêu cho tỉnh Bình Thuận thêm 50 chiếc đóng mới.

NGUYỄN TIẾN