ND - Từ đầu năm học 2006-2007 đến nay, toàn tỉnh Bình Thuận có hơn 11 nghìn học sinh bỏ học, nhiều nhất là ở bậc THCS và THPT, tập trung ở thành phố Phan Thiết và các huyện Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc, Đức Linh, Tuy Phong.