Ngày 17-1, UBND tỉnh Bình Thuận họp về tình hình kinh tế xã hội năm 2013 và định hướng năm 2014. Theo UBND tỉnh Bình Thuận, năm 2014 dự báo tình hình còn tiếp tục khó khăn nên theo kế hoạch tốc độ tăng trưởng kinh tế chỉ 8,6% (kế hoạch đề ra là 9,4%), chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ngành công nghiệp – xây dựng tăng 6,7% (kế hoạch đề ra là 9,4%), ngành dịch vụ tăng 11,7%.

Trong năm 2014, tỉnh Bình Thuận tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với ổn định và phát triển kinh tế bền vững. Theo đó, đặt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 8,7%, phấn đấu đạt giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10,8% so với năm 2013.

THANH GIANG