Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB& TKCN) tỉnh Bình Phước cho biết: Ngay sau khi xảy ra mưa và lốc xoáy gây thiệt hại về tài sản và hoa màu của nhân dân các huyện Bù Đăng, Bù Gia Mập, Đồng Phú và Lộc Ninh, Ban chỉ huy PCLB & TKCN các huyện phối hợp với các phòng, ban và chính quyền địa phương sớm triển khai biện pháp khắc phục hậu quả.

Hiện nay, các địa phương, các cơ quan chức năng trên địa bàn đang nỗ lực để nhanh chóng ổn định cuộc sống nhân dân ở những nơi bị ảnh hưởng, đặc biệt chú trọng những khu vực bị thiệt hại nặng về nhà cửa và cây trồng, nhất là những hộ gia đình có nhà cửa bị sập và tốc mái. Ban chỉ huy PCLB & TKCN cùng với các phòng ban và chính quyền địa phương đang điều tra tổng hợp thiệt hại để đề xuất biện pháp hỗ trợ, báo cáo UBND huyện khắc phục thiệt hại. Để giúp người dân bị thiệt hại do thiên tai sớm ổn định cuộc sống, Văn phòng Ban chỉ huy PCLB& TKCN tỉnh đề nghị các huyện căn cứ theo quy định tại Nghị định 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 142/2009/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ để có biện pháp hỗ trợ thiệt hại cho nhân dân. Trước mắt, các địa phương chủ động trích quỹ PCLB và ngân sách địa phương hỗ trợ khẩn cấp cho người dân; Ban chỉ huy PCLB & TKCN phối hợp với các phòng, ban liên quan và chính quyền địa phương kiểm tra, xác minh thực tế diện tích cây trồng bị thiệt hại và kinh phí cần hỗ trợ. Kinh phí hỗ trợ sẽ được trích từ nguồn ngân sách dự phòng của huyện, nếu vượt quá ngân sách của địa phương thì có văn bản gửi Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh để tổng hợp, xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Theo thống kê bước đầu của Ban chỉ huy PCLB & TKCN huyện Bù Đăng, Bù Gia Mập, Lộc Ninh và Đồng Phú về tình hình thiệt hại do lốc xoáy gây ra ngày 21 và 22/3, ước tính tổng giá trị thiệt hại trên 60 tỷ đồng. Toàn tỉnh Bình Phước có 3 căn nhà bị sập, 63 căn bị tốc mái. Lốc xoáy làm đổ, gẫy 438,74 ha cây trồng; sập đổ 40m tường rào./.