Ngày 28-5, Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) cho biết, dịch heo tai xanh đã lan đến tỉnh Bình Phước. Dịch phát ra tại 3 hộ chăn nuôi heo ở xã Thanh An, huyện Bình Long. Chi cục Thú y tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương tiêu hủy toàn bộ số heo kể trên, tiến hành các biện pháp chống dịch khẩn cấp.