Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị 003/CT về việc bình ổn thị trường sau khi tăng giá bán xăng, dầu.