TT - Bình Nhưỡng ra thông báo dọa chấm dứt đối thoại với Hàn Quốc và yêu cầu Seoul rút lại phát biểu của tân chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Kim Tae Young về việc sẽ tấn công các cơ sở hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, nếu Bình Nhưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân để tấn công Hàn Quốc.