Theo ước tính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương, tổng lượng khách du lịch trong quý I-2012 của toàn tỉnh là gần 950.000 lượt người (trong đó, hoạt động lữ hành 7.950 lượt, hoạt động lưu trú 191.500 lượt, khách tham quan KDL Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến 750.000 lượt), tăng 5,6% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước thực hiện đạt 174 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2011.

Đồng thời, tính đến ngày 10/3/2012, trên địa bàn tỉnh đã phát triển thêm 2 khách sạn, nhà nghỉ với 36 phòng, với tổng số vốn đăng ký kinh doanh 5,6 tỷ đồng; 1 đơn vị kinh doanh lữ hành nội địa. Như vậy, tính lũy kế hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 230 khách sạn, nhà nghỉ và 18 đơn vị lữ hành quốc tế, nội địa.

Cũng trong thời gian qua, sở đã phối hợp tư vấn - trường Đại học Kinh tế TP.HCM để tiếp tục triển khai xây dựng 2 đề án: “Phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Bình Dương đến năm 2015” và “Hoạt động tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Bình Dương đến năm 2015” nhằm cụ thể hóa quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 15/8/2011./.