Theo quy chế, “hiệp sĩ đường phố” không được tự ý truy đuổi tội phạm ở ngoài phường xã mà mình đang sinh hoạt.

“Hiệp sĩ” Bình Dương đã có quy chế hoạt động rõ ràng

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quy chế về tổ chức, hoạt động của Câu lạc bộ phòng chống tội phạm (gọi tắt là CLB: nơi quy tụ các “hiệp sĩ đường phố”) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, khi “hành hiệp”, nếu “hiệp sĩ” bị thương hoặc thiệt mạng thì được xem xét hưởng chế độ chính sách theo quy định. Nếu tài sản bị hư hại thì được xem xét hỗ trợ.

Mỗi phường xã chỉ được tồn tại một CLB, điều hành hoạt động của CLB là Ban chủ nhiệm. UBND cấp xã bố trí nơi làm việc, nơi họp sinh hoạt và tạo điều kiện thuận lợi cho CLB hoạt động.

Trường hợp bắt người có hành vi phạm tội quả tang và người bị truy nã, “hiệp sĩ” phải báo ngay cho Ban Chủ nhiệm CLB và giao ngay người bị bắt cho công an nơi gần nhất. Trường hợp phát hiện đối tượng nghi vấn phạm tội hoặc truy đuổi người phạm tội quả tang, người bị truy nã ra ngoài phạm vi xã, phường, thị trấn của mình hoạt động, “hiệp sĩ” phải báo ngay cho Ban Chủ nhiệm CLB để báo cáo cơ quan Công an có thẩm quyền tổ chức phối hợp và thông báo cho CLB ở các địa bàn khác cùng tham gia.

Trưởng Công an cấp xã có trách nhiệm thường xuyên tập huấn pháp luật, hướng dẫn kỹ năng hoạt động cho các “hiệp sĩ”.