Bất chấp quả bóng Europass chưa ngừng lăn, bóng Cúp Quốc gia vẫn lăn trên hai sân Bình Dương và Thiên Trường chiều nay.