Sáng 15/5, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2017.

Binh Duong huong ung tuan le quoc gia nuoc sach va ve sinh moi truong - Anh 1

Các đơn vị tham gia mít tinh hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường Bình Dương 2017.

Với chủ đề “Nước sạch và vệ sinh môi trường vì sự phát triển toàn diện của trẻ em”, tuần lễ năm nay, Bình Dương tiếp tục phát động người dân tham gia bảo vệ tài nguyên nước và giữ gìn vệ sinh môi trường. Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân thực hiện tiết kiệm và có hiệu quả về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức cộng đồng nhằm hạn chế các hành vi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực và sức khỏe cộng đồng.

Thời gian qua, Bình Dương luôn quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, đề ra những giải pháp phù hợp, gắn tuyên truyền với công tác quản lý. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cộng đồng và doanh nghiệp trong giữ gìn, bảo vệ nguồn nước, môi trường.

“Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” hàng năm đã tạo được sự lan tỏa, hưởng ứng sâu rộng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong việc bảo vệ nguồn nước và môi trường. Nhờ đó, thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân.

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương cho biết: Nước sạch và môi trường là vấn đề tiên quyết trong việc bảo vệ sức khỏe, cải thiện điều kiện sống của con người, góp phần phát triển bền vững đất nước. Do đó, việc bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội là vấn đề mang tính sống còn. Vì vậy, “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” mang ý nghĩa to lớn trong vận động cộng đồng dân cư tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ nguồn tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường sống xanh – sạch – đẹp, vì sức khỏe của cả cộng đồng.

Cao Cường