Trong quý I, hệ thống bảo tàng, nhà truyền thống và các di tích trên địa bàn tỉnh đã thường xuyên mở cửa phục vụ 36.880 lượt khách đến tham quan.

Cũng trong thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh Chiến khu Thuận An Hòa (phường Thuận Giao, TX.Thuận An); tiếp tục lập hồ sơ đề nghị xếp hạng 3 di tích cấp tỉnh: Ấp chiến lược kiểu mẫu Bến Tượng (huyện Bến Cát), Cầu Sông Bé (huyện Phú Giáo), Căn cứ Suối Dứa (huyện Dầu Tiếng); đồng thời kiểm kê di sản văn hóa Hán Nôm trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, sở cũng đã tổ chức xây dựng các bia di tích: Chiến khu Đ, Miễu bà Đất Cuốc và Chiến khu Vĩnh Lợi. Đồng thời, lập kế hoạch xây dựng bia di tích Tháp canh cầu Bà Kiên (huyện Tân Uyên), Dinh Tỉnh trưởng tỉnh Phước Thành (huyện Phú Giáo).../.