Ngoài yếu tố trở về giá “đáy”, còn do lãi suất ngân hàng vừa qua giảm mạnh, nên nhiều người ở Bình Dương rút tiền đầu tư vào địa ốc.