Thực hiện Chỉ lệnh huấn luyện của Bộ Tổng Tham mưu quân đội nhân dân Việt Nam, vừa qua Binh đoàn Cửu Long đã tổ chức diễn tập hiệp đồng các binh chủng,binh khí có bắn đạn thật . Nhiều lực lượng gồm bộ binh,pháo binh, tăng thiết giáp,không quân đã tham gia cuộc diễn tập. Cuộc diễn tập đã đạt được mục đích cấp trên đề ra và an toàn tuyệt đối .

Theo: TTXVN