Từ đầu năm đến nay, giá heo thịt, heo giống trên địa bàn tỉnh khá ổn định và nằm ở mức cao nên người chăn nuôi tại địa phương có lãi khá.

Thời điểm này, giá heo hơi đang dao động ở mức từ 47.000 - 48.000 đồng/kg; heo giống từ 73.000 - 75.000 đồng/kg. Với mức giá này, người chăn nuôi heo đang có lãi ở mức 40%. Theo Sở NNPTNT Bình Định, giá heo từ đầu năm đến nay tăng cao là do thị trường các tỉnh phía Bắc tiêu thụ mạnh, đầu ra thuận lợi.