Ngày 17-4, tại TP Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức hội thảo chuyên đề về tình hình thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015.

Tại hội thảo, các đại biểu đưa ra nhiều đề xuất, giải pháp nhằm cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, xây dựng chính sách phù hợp để thu hút đầu tư vào các CCN. Mục tiêu đến năm 2015, toàn tỉnh có 36 CCN được lấp đầy 90% - 100% diện tích đất cho thuê, thu hút thêm 10.000 lao động có việc làm mới.

Ng.Thái