Công trình này có tổng kinh phí đầu tư hơn 32 tỉ đồng, được thi công trong thời gian 24 tháng với 3 hạng mục chính