Quả thực việc tổ chức New Open World (NOW) loại bỏ Vịnh Hạ Long của nước ta ra khỏi cuộc bình chọn 7 kỳ quan thế giới mới do tổ chức này tiến hành quả thực đã làm rất nhiều người hụt hẫng trong đó có cả lãnh đạo các bộ ngành chức năng cấp Trung ương.