(PL)- Tính đến chiều ngày 24-2, theo cập nhật trên trang web của tổ chức NewopenWorld, ba danh thắng của Việt Nam vẫn dẫn đầu trong tốp 77 kỳ quan được bầu chọn nhiều nhất.