Quỹ Bill & Melinda Gates vừa quyết định chi 100 triệu USD để khuyến khích đổi mới trong nghiên cứu y học toàn cầu, tài trợ cho những người có ý tưởng mới thuộc 4 đề tài: lao, HIV/AIDS, các bệnh viêm nhiễm và sự kháng thuốc.