Ngày 18/9, Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation đã công bố khoản tài trợ 280 triệu USD để thúc đẩy cuộc chiến toàn cầu chống bệnh lao phổi, căn bệnh làm gần 2 triệu người trên thế giới thiệt mạng mỗi năm.