ICTnews - Một tin rất vui: Thủ tướng Chính phủ vừa chính thức “bấm nút” phê duyệt Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT.

Tròn 10 năm kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 58/CT-TW về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, với quan điểm coi “CNTT là một trong những động lực quan trọng nhất của sự phát triển”, CNTT-TT tự thân đã được xác định là mục tiêu để đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu. Nếu như Chỉ thị 58 được coi là kim chỉ nam và nền tảng để xây dựng và phát triển CNTT-TT tại Việt Nam trong 10 năm qua, với những thay đổi tư duy quản lý theo hướng cởi mở và đột phát: Phá bỏ độc quyền doanh nghiệp, khuyến khích cạnh tranh, năng lực quản lý phải theo kịp với yêu cầu phát triển… thì Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT được xem như sự tiếp nối phát triển liên tục, với mục tiêu rõ hơn, cao hơn: Ngành CNTT-TT có mức tăng trưởng hàng năm từ 2-3 lần so với tốc độ tăng trưởng GDP và đóng góp từ 8-10% tổng GDP cả nước. Nếu như Chỉ thị 58 của 10 năm về trước là nền tảng để chúng ta dần xây dựng và phát triển công nghiệp CNTT (công nghiệp phần cứng, phần mềm, nội dung số), hạ tầng thông tin, đào tạo nguồn nhân lực CNTT và phát triển ứng dụng CNTT rộng khắp trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, thì với Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT, CNTT-TT đã được xác định là một cột trụ quan trọng trong phát triển quốc gia. Ngay từ khi được khởi thảo xây dựng, Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng CNTT-TT cả nước. Rất nhiều ý kiến góp ý, xây dựng và cả phản biện đã được gửi về cơ quan soạn thảo, điều đó chứng tỏ đưa Việt Nam sớm trở thành một quốc gia mạnh về CNTT đã không còn chỉ là thể hiện ý chí của các nhà lãnh đạo, mà thực sự là khát vọng của cả cộng đồng. Chính cộng đồng đã góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện bản Đề án này. Tròn 10 năm thực hiện Chỉ thị 58 của Bộ Chính trị, CNTT-TT Việt Nam đã thực sự ở tầm vóc mới, với thế và lực cao hơn, mạnh hơn rất nhiều. Thế và lực đó chắc chắn sẽ tạo đà vững chắc để chúng ta có thể đạt được những mục tiêu quan trọng mà Đề án đặt ra. Tuy nhiên, những mục tiêu mà bản Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT cũng không hề dễ dàng đạt được như lấy chiếc kẹo trong túi. Những mục tiêu đó đòi hỏi cả cộng đồng phải chung tay, hợp lực phấn đấu. Một quốc gia mạnh về CNTT cũng có nghĩa là cần phải có các bộ ngành, tỉnh, thành mạnh về ứng dụng CNTT, các doanh nghiệp mạnh về ứng dụng và phát triển CNTT, các gia đình giàu, mạnh trong ứng dụng CNTT… Vì thế, ngay từ bây giờ, Chính phủ cần xác định rõ những biện pháp gì cần triển khai, phân vai rõ cho từng bộ ngành, tỉnh thành và cộng đồng doanh nghiệp phải thực thi những trách nhiệm gì, để cùng phấn đấu vì mục tiêu và khát vọng mà Đề án đã đặt ra. Cộng đồng đã chung tay xây dựng Đề án thì chính cộng đồng phải có trách nhiệm cùng triển khai Đề án. Chỉ có như vậy, ước mơ và khát vọng mà bản Đề án đặt ra mới có điều kiện trở thành hiện thực.