QĐND Online – Để chuẩn bị tốt cho học sinh về kiến thức, kỹ năng và tâm lý trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các trường hoàn thành chương trình lớp 12 theo đúng kế hoạch nhưng không được cắt xén chương trình đã quy định.

Các trường triển khai ôn tập cho học sinh. Giáo viên dạy các môn thi tốt nghiệp cần chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung ôn tập; biên soạn hệ thống câu hỏi, bài tập và gợi ý trả lời, tập trung vào những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình giáo dục cấp THPT, nội dung chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, giúp học sinh thông hiểu và vận dụng kiến thức. Trong quá trình dạy học, bên cạnh việc ôn tập theo chương trình, giáo viên cần tổ chức ôn tập theo từng chủ đề, nội dung trong từng chủ đề bao gồm kiến thức, kỹ năng của các chương, bài khác nhau. Kết hợp hướng dẫn học sinh ôn tập theo nhóm. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả ôn tập để có sự điều chỉnh hợp lý. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên các môn thi tốt nghiệp phân nhóm học sinh theo khả năng nhận thức, tập trung ôn nhiều hơn cho học sinh học lực yếu. Học khá giỏi cần ôn tập linh hoạt, tăng cường khả năng tự học với sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn. Việc ôn tập phải có sự thống nhất giữa nhà trường với cha mẹ học sinh, để đảm bảo sức khỏe của học sinh, việc học tập trở nên hiệu quả, không quá tải. Thu Hà