Hanoinet - Mỗi khi có "hàng" do đồng nghiệp trộm về, nhóm của Chinh làm các trò phù phép cho chiếc xe có tên đăng ký rồi đem đi bán. Nhiều chiếc xe đắt tiền hiệu Honda (Dylan) đã được tiêu thụ trót lọt.