“Trái đất cần chúng ta - Hãy liên kết chống lại biến đổi khí hậu” là chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm nay được tổ chức tại TP Hải Phòng ngày 5/6/2009 với mong muốn mọi người, cộng đồng, các ngành, ...