Giadinh.net - Từ ngày 18- 20/2, tại Đà Nẵng, Đại hội đồng Mạng lưới các chính quyền địa phương về quản lý dân cư (Citynet) cùng các tổ chức, ban ngành liên quan tổ chức hội thảo quốc tế “Giảm thiểu rủi ro do thiên tai và biến đổi khí hậu cho các thành phố biển”.