Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia trên thế giới sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Do tác động của hiện tượng thời tiết Elnino, từ cuối năm 2014 đến 2016, đã có 18 tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long phải hứng chịu hạn hán, mặn xâm nhập trên diện rộng làm ảnh hưởng đến cuộc sống khoảng 2 triệu người dân, thiệt hại hàng trăm nghìn ha lúa. Ước tính thiệt hại về kinh tế 15.000 tỉ đồng

Bien doi khi hau 'dot' cua nganh nong nghiep 15.000 ti dong - Anh 1

Hôi thảo “Tái cơ cấu nông nghiệp, thích ứng với biển đổi khí hậu”. Ảnh: Minh Long

Phát biểu tại hội thảo “Tái cơ cấu nông nghiệp, thích ứng với biển đổi khí hậu” do Viện Chính sách chiến lược và phát triển nông thôn, Bộ NNPTNT phối hợp với Báo Nông thôn ngày này tổ chức, các chuyên gia kinh tế khẳng định: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp là một trong những định hướng quan trọng trong phát triển nông nghiệp bền vững. Trong các giải pháp đối phó với biến đổi khí hậu chống hạn, mặn lâu dài phải tính tới quản lý tốt tài nguyên nước, quy hoạch hệ thống thủy lợi đồng bộ theo vùng và khu vực để giữ vai trò điều tiết nguồn nước, ngăn mặn, giữ ngọt, quản lý tốt nguồn nước. Bên cạnh đó, phát triển nông nghiệp thông minh trong đó tập trung 3 trụ cột chính là đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao năng lực thích ứng và giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu….

Ông Trần Đại Nghĩa - Trưởng Bộ môn nghiên cứu kinh tế Tài nguyên và môi trường, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn cho biết: “Từ năm 2010 đến nay chúng ta đã triển khai nhiều chương trình nhằm thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu. Trong đó phải tính đến các biện pháp công trình ví dụ như các hệ thống thủy lợi, hồ đập. Tuy nhiên, những giải pháp “phần mềm” chưa được đầu tư nhiều như chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống, tạo ra những giống cây trồng vật nuôi có khả năng thích ứng tốt hơn với các điều điện thời tiết bất thường điều đó đồng nghĩa với thích ứng biến đổi khí hậu vừa đảm bảo kế hoạch, tăng trưởng kinh tế mà lại có chi phí đầu tư thấp nhất. Vấn đề bây giờ là kiến nghị như thế nào để nhân rộng các giải pháp một cách hiệu quả để nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu”.

Cùng với sự hỗ trợ của Ngân sách Nhà nước và địa phương, trong năm 2016, lần đầu tiên Chính phủ Việt Nam kêu gọi các tổ chức quốc tế hỗ trợ ứng phó với thiên tai. Tính đến đầu tháng 7.2016, các tổ chức quốc tế đã hỗ trợ khẩn cấp hơn 16 triệu USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả của thời tiết cực đoan El Nino. Bộ NNPTNT Việt Nam cho rằng, từ năm 2016 đến năm 2020, nước ta cần tới hơn 25.000 tỉ đồng đẻ khắc phục những thiệt hại do El Nino gây ra. Trước mắt, trong nă, 2016 cần tới 3.734 tỉ đồng để hỗ trợ giống khôi phục sản xuất, cung cấp thiết bị lọc nước, sữa chữa công trình cấp nước sinh hoạt và nâng cấp công trình chống hạn, chống mặn khẩn cấp…

Kh.V