Biến đổi khí hậu sẽ làm giá lương thực cao lên, số người nghèo gia tăng, người suy dinh dưỡng ngày càng nhiều... Các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội sẽ khó lòng đạt được