Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016, BIDV nhất trí trả 8,5%/cổ phiếu bằng tiền mặt.

BIDV bat ngo tra co tuc 2015 bang tien mat - Anh 1

BIDV bất ngờ trả cổ tức 2015 bằng tiền mặt

Quý III, lợi nhuận tăng trưởng gần 7%

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 ngày 22/10, Hội đồng quản trị BIDV đã có thông báo số 2884/TB-BIDV về việc chốt danh sách và chi trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 8,5%/cổ phiếu bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cổ phiếu là 4/11; ngày thực hiện chi trả là 21/11.

BIDV cho biết, đến hết quý III/2016, ngân hàng đã cơ bản hoàn thành theo đúng lộ trình các mục tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính tăng trưởng phù hợp với tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành ngân hàng, nền khách hàng mở rộng, uy tín thương hiệu được khẳng định.

Cụ thể, đến 30/9, tổng tài sản ngân hàng đạt 956 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 11,5% so với đầu năm. Tổng nguồn vốn huy động đạt trên 887 nghìn tỷ đồng; trong đó huy động vốn tổ chức kinh tế và cá nhân đạt 754 ngàn tỷ đồng, tăng 14,22% so với đầu năm.

Cơ cấu huy động vốn chuyển biến tích cực theo hướng gia tăng nền vốn ổn định từ khách hàng dân cư. Huy động vốn dân cư đạt trên 427 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm, chiếm 57% tổng huy động vốn.

Về tín dụng, đến 30/9, tổng quy mô tín dụng và đầu tư đạt trên 912 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 14,2% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ tín dụng đạt trên 698 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 12,7% so với đầu năm. Thị phần tín dụng đạt 13,6%, tăng 0,4% so với năm trước.

BIDV cũng cho biết, hiệu quả kinh doanh cải thiện so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.623 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ 2015, hoàn thành 71% kế hoạch năm; trong đó, thu dịch vụ ròng đạt 2.685 tỷ đồng, tăng trưởng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Trích lập dự phòng rủi ro đủ theo quy định. Tỷ lệ nợ xấu 1,72%.

Sẽ hoàn thanh mục tiêu kinh doanh

Thời gian qua, BIDV được các tổ chức đánh giá cao với những giải thưởng uy tín như Ngân hàng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam; TOP Global 2.000 Công ty đại chúng lớn và quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn; Tạp chí Asiamoney trao tặng 11 giải thưởng dành cho dòng sản phẩm có thu nhập cố định; Tạp chí The Asian Banker trao tặng giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2016”; Tạp chí Retail Banker International trao tặng giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ châu Á có hoạt động Mạng xã hội được đánh giá cao”; Thương hiệu mạnh Việt Nam…

Thời gian qua, BIDV cũng tích cực triển khai đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn vay ngân hàng: cải cách thủ tục xử lý cho vay, đưa ra các gói tín dụng phục vụ nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh, đời sống của các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.

Ngày 18/10 vừa qua, BIDV công bố tiếp tục giảm 1% lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với các đối tượng, lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích đầu tư. Trong đó, ngân hàng áp dụng mức lãi suất tối đa 6,0%/năm đối với 5 lĩnh vực ưu tiên theo quy định của NHNN.

Đồng thời, ngân hàng cũng áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn VND tối đa 6,0%/năm đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường.

Ngân hàng cũng dành gói tín dụng cho nhóm khách hàng xuất nhập khẩu quan trọng, các khách hàng xuất nhập khẩu với thị trường Nga, Myanmar, Lào, Campuchia và các nước tham gia Hiệp định thuế quan Á-Âu… với lãi suất từ 4,5 - 6,0%/năm….

Tại Đại hội, BIDV khẳng định sẽ hoàn thành mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt: tăng trưởng tín dụng bám sát theo định hướng là khoảng 18%, huy động vốn tăng trưởng 19%, lợi nhuận trước thuế đạt 7.900 tỷ đồng...

C.Sơn