BCTC riêng lẻ 9 tháng đầu năm của ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển (BIDV), cho thấy riêng ngân hàng đã có 13.217 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 1,96% tổng dư nợ cho vay. Chi phí dự phòng rủi ro tăng 1,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái mức lên mức 6.939 tỷ đồng.

BIDV: 9 thang chi phi du phong rui ro gap 1,8 lan cung ky 2015 - Anh 1

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ quý III/2016 của ngân hàng BIDV , tính lũy kế đến ngày 30/9/2016, thu nhập lãi thuần của doanh nghiệp đạt 16.513 tỷ đồng, tăng 1,2 lần so với cùng kỳ năm 2015. Tổng tài sản của ngân hàng trên 947.000 tỷ đồng, tăng 11,8% so với thời điểm đầu năm.

Lợi nhuận trước thuế của BIDV trong quý III/2016 đạt 2.376 tỷ đồng, tăng 5,6%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng lợi nhuận trước thuế và sau thuế đạt lần lượt 5.623 tỷ và 4.569 tỷ đồng, tăng trưởng 7% so với cùng kỳ.

Chi phí dự phòng rủi ro 9 tháng tiếp tục tăng mạnh, ăn mòn lợi nhuận của BIDV. Cụ thể, 9 tháng đầu năm, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng là 6.939 tỷ đồng, tăng 180% so với cùng kỳ năm 2015 (3.835 tỷ đồng).

Cho vay khách hàng 9 tháng đạt 673.196 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với cuối năm 2015. Tiền gửi của khách hàng đạt 712.197 tỷ, tăng trưởng mạnh trên 25%.

Sau 9 tháng đầu năm, riêng ngân hàng có 13.217 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 1,96% tổng dư nợ cho vay. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tiếp tục tăng mạnh thêm 46% lên mức 6.947 tỷ đồng. Nợ nghi ngờ mất vốn ở mức 2.203 tỷ đồng (tăng gần 2,5 lần so với cuối năm 2015).

BIDV vừa tổ chức ĐHĐCĐ bất thường ngày (22-10), Đại hội đưa ra một vài quyết định quan trọng, cụ thể ngân hàng sẽ chi trả cổ tức tỷ lệ 8,5% bằng tiền mặt cho cổ đông và thay đổi người đại diện pháp lý, từ Chủ tịch HĐQT thành Tổng giám đốc.

Nguyễn Thoan