Công ty CP Thủy sản Bình An (Bianfishco) là doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam vừa nhận giải thưởng “Chất lượng hoàn hảo và thành tích tiêu biểu” tại Berlin (Đức).