(HQ Online)- Hôm nay (26-1-2016), Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà đã bán đấu giá hơn 18,7 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, tương đương 24,3% vốn điều lệ công ty sau cổ phần hóa, mức giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.

Bia Viet Ha thu ve hon 188,8 ty dong qua IPO - Anh 1

Kiểm tra hồ sơ tham gia đấu giá cổ phần Công ty Đầu tư Việt Hà.

Tại phiên đấu giá, đã có 11 nhà đầu tư đăng ký tham gia với tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 44,5 triệu cổ phần, cao gấp 2,3 lần so với tổng khối lượng chào bán, trong đó có 25,7 triệu cổ phần đặt mua hợp lệ. Giá đặt mua cao nhất là 10.500 đồng/cổ phần; giá đặt mua thấp nhất là 10.000 đồng/cổ phần. Khối lượng đặt mua cao nhất là 9,2 triệu cổ phần; khối lượng mua thấp nhất là 1.000 cổ phần.

Kết quả, 100% số cổ phần đưa ra chào bán đã bán hết cho 6 nhà đầu tư (1 nhà đầu tư tổ chức và 5 nhà đầu tư cá nhân) với giá đấu thành công cao nhất là 10.500 đồng/cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 10.100 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 188,8 tỷ đồng, cao hơn 1,8 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ của công ty sau cổ phần hóa đạt 769 tỷ đồng. Bên cạnh việc bán đấu giá cổ phần ra công chúng, công ty sẽ dành gần 257.900 cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong công ty; hơn 18,7 triệu cổ phần dự kiến bán cho cổ đông chiến lược. Nhà nước sẽ tiếp tục nắm giữ hơn 39,2 triệu cổ phần, tương ứng với 51% vốn điều lệ của công ty sau cổ phần hóa.

Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, sở hữu 4 công ty con là Công ty CP Bánh mứt kẹo Hà Nội, Công ty CP Tràng An, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Hà, Công ty Rượu Quốc tế cùng 7 công ty đầu tư và liên kết khác.