Ngày 13-11, Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam cho biết, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương và Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Jehanne Roccas đã ký 3 hiệp định cụ thể cho các dự án “Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được (RALG) tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Kon Tum”.

Bi vien tro 3 trieu euro giup Viet Nam tang cuong nang luc quan tri cong - Anh 1

Người dân Kon Tum sẽ được hỗ trợ tăng cường năng lực quản trị công.

Theo đó, Bỉ cam kết khoản viện trợ không hoàn lại 3 triệu euro để thực hiện các dự án kéo dài 3 năm. Mục tiêu tổng quát chung là nhằm tăng cường sự tham gia của nhà nước và người dân như là một phương tiện thúc đẩy quản trị nhà nước cấp địa phương theo hướng minh bạch, có trách nhiệm, đáp ứng nhanh hơn, cải thiện việc cung cấp dịch vụ và tăng mức hài lòng của người dân.

Đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ dự án bao gồm: UBND và HĐND cấp tỉnh, huyện và xã, các sở, ban ngành (Nội vụ, Kế hoạch & Đầu tư, Tư pháp, Tài chính…); thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức dân sự cấp tỉnh, huyện và xã sẽ được hỗ trợ xây dựng năng lực và phát triển thể chế, giúp các tổ chức này thực hiện chức năng chủ chốt tốt hơn; người dân thuộc các xã tham gia dự án được quyền gia tăng ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định, giúp hoạt động của chính quyền địa phương đạt hiệu quả cao hơn, cũng như cung cấp dịch vụ công tốt hơn.

Quỳnh Dương