Ngày 18-4, đồng chí Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước đã có cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số báo trung ương và địa phương, trong đó có Báo SGGP và Tạp chí Cộng sản.