“Cấp ủy các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị thật tốt phương án nhân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới", Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu như vậy tại kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội tổng kết tổ chức, hoạt động của HĐND các cấp TP, nhiệm kỳ 2011 - 2016 hôm nay (14/4).

Bi thu Thanh uy Ha Noi: Phai chuan bi tot phuong an nhan su - Anh 1

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải

Thực hiện tốt vai trò cơ quan quyền lực tại Thủ đô

Theo báo cáo nhiệm kỳ 2011 - 2016, bằng các hoạt động ngày càng dân chủ, thực chất, có nhiều đổi mới cả trong tư duy và thực tiễn hành động, HĐND TP Hà Nội ngày càng được cử tri tin cậy gửi gắm tâm tư nguyện vọng.

Nét nổi bật là HĐND TP đã ban hành 37 nghị quyết về công tác quy hoạch ngành, lĩnh vực và 13 nghị quyết cụ thể hóa Luật Thủ đô. Nhất là, đã tổ chức 97 cuộc giám sát, trong đó có 23 cuộc giám sát của Thường trực và 74 cuộc giám sát của các Ban.

Hoạt động giám sát của HĐND TP không trùng lắp, chồng chéo, xác định đúng vấn đề, đúng trọng tâm những vấn đề được cử tri, dư luận quan tâm, như: Công tác cải cách hành chính, việc quy hoạch, công tác quản lý đất đai, việc bảo đảm cấp nước sạch cho khu vực đô thị, nước hợp vệ sinh cho khu vực nông thôn, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm...

Bày tỏ vui mừng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, 5 năm qua, HĐND TP tiếp tục khẳng định vị thế, thực hiện tốt vai trò cơ quan quyền lực tại Thủ đô. Trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, HĐND TP đã phát huy được trí tuệ tập thể, ngày càng nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng theo luật định.

Liên quan đến ngày bầu cử 22/5 sắp tới, Bí thư Thành ủy yêu cầu, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, triển khai tốt công tác chuẩn bị, tổ chức để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 bảm đảm, dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm.

Đặc biệt lưu ý đến việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp thứ nhất HĐND TP khóa 15, nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo ông Hoàng Trung Hải, đây là kỳ họp quan trọng, tiến hành bầu chức danh chủ chốt của HĐND và UBND TP, các cơ quan của HĐND, ủy viên UBND TP.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định, cơ cấu tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND các cấp được quy định chi tiết, cụ thể, bám sát thực tiễn. Số lượng thành viên của Thường trực HĐND tăng lên; số lượng lãnh đạo các Ban là đại biểu chuyên trách tăng lên; đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên tổ chức các Ban của HĐND cấp xã.

Cần đánh giá sâu hơn nội dung hạn chế, yếu kém

Trước đó, báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016 của UBND TP Hà Nội, theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, trước những khó khăn, thách thức, Chủ tịch UBND TP, tập thể UBND TP đã tích cực chủ động, chỉ đạo, điều hành, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp.

Kinh tế Thủ đô duy trì tăng trưởng khá, GDP bình quân 5 năm tăng 9,23%/năm. Kết cấu hạ tầng giao thông đô thị được tập trung đầu tư, nhất là các công trình giao thông trọng điểm được ưu tiên dành nguồn lực. Trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, đã thực hiện đồng bộ các giải pháp chống ùn tắc giao thông...

Ông Chung cũng cho biết, UBND TP đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được thực hiện đồng bộ.

Tuy nhiên, tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa cao. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của bộ máy hành chính ở một số cấp, ngành, lĩnh vực chưa thực sự quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả còn hạn chế.

Thậm chí, một bộ phận cán bộ đảng viên có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn, bức xúc cho doanh nghiệp và công dân. Trong khi đó, việc xử lý một số tập thể, cá nhân có sai phạm, vi phạm chưa kịp thời và chưa đủ mức giáo dục, răn đe.

Công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng phần lớn thông qua tố giác, phản ánh của quần chúng nhân dân và báo chí, ít trường hợp được phát hiện và xử lý thông qua công tác tự kiểm tra, giám sát. Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi xảy ra tham nhũng chưa quan tâm đúng mức.

Một trong những nguyên nhân được UBND TP đề cập đó là sự phối hợp giữa ngành với ngành, giữa ngành với cấp trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện một số công việc, lĩnh vực được phân công, phân cấp, ủy quyền còn bị động, thiếu chặt chẽ. Một bộ phận cán bộ đảng viên đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Thẩm tra báo cáo, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội Nguyễn Hoài Nam đề nghị UBND TP Hà Nội cần phân tích, đánh giá sâu hơn các nội dung hạn chế yếu kém, nguyên nhân thuộc về chủ quan trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND và các thành viên UBND TP nhiệm kỳ vừa qua.

Tiết kiệm ngân sách gần 8.100 tỷ đồng

Nhiệm kỳ 2011 - 2016, các cấp Hà Nội đã triển khai 1.519 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi 1.129 tỷ đồng, 1818 ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 322 tập thể, 303 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 21 vụ.

Các cơ quan hành chính của TP đã tiếp 147.786 lượt công dân, xử lý 121.619 đơn thư các loại; giải quyết 11.268/13.158 vụ khiếu nại, tố cáo (đạt tỷ lệ 85,6%). Qua giải quyết kiến nghị thu hồi 15,01 tỷ đồng và 144.480m 2 đất; kiến nghị trả cho dân 8,37 tỳ đồng và 4.475m 2 đất; kiến nghị điều chinh 116 phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bàng; bán bố sung 14 nhà tái định cư, thu hồi 30 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoàn trả diện tích 29.292m 2 đất nông nghiệp của các hộ dân; xử lý về hành chính 98 cán bộ; chuyển cơ quan điểu tra 21 vụ.

Giai đoạn 2011 - 2016, Hà Nội cũng thực hiện tiết kiệm kinh phí ngân sách số tiền 8.099.378 triệu đồng, trong đó: 6.149.694 triệu đồng tiết kiệm dự toán chi thường xuyên theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ đạt; 1.949.684 triệu đồng thực hiện cắt giảm chi thường xuyên thông qua công tác thẩm tra phương án phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước và thẩm định quyết toán ngân sách Nhà nước.

Thảo Nguyên