Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị tổng kết công tác dân vận của Ban Dân vận Thành ủy sáng nay 26/12.

Theo đánh giá, trong năm 2016, công tác dân vận của TP đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là ngành Dân vận đã tham mưu tích cực, chủ động với cấp ủy ban hành các văn bản để chỉ đạo, triển khai công tác dân vận, đồng thời, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP và từng cấp, từng ngành. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Ngày vì người nghèo", "Năm trật tự và văn minh đô thị 2016", thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở… được đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả, qua đó, tạo chuyển biến trên một số lĩnh vực công tác của TP như cải cách hành chính, tinh thần trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp, nhất là cấp cơ sở trong thực thi công vụ được nâng cao.

Bi thu Hoang Trung Hai: 'Noi kheo' chua du, phai lay hieu qua thuc tien de tuyen truyen - Anh 1

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá: Ngành Dân vận đã luôn đồng hành cùng Đảng bộ TP trong triển khai thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị, trong đó có không ít nhiệm vụ khó khăn, phức tạp; giải quyết những công việc thường xuyên đi đôi với xử lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc, phát sinh, đặc biệt là việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Qua đó, đã góp phần quan trọng củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Đảng bộ TP, tạo động lực to lớn để TP thực hiện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới.
Nhấn mạnh đến những yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong giai đoạn tới, Bí thư Thành ủy yêu cầu đội ngũ cán bộ dân vận Thủ đô thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu ý, yêu cầu đối với cán bộ dân vận hiện nay không chỉ là “nói khéo”, mà muốn vận động Nhân dân thành công thì phải phối hợp tốt với các sở, ngành, đơn vị để giải quyết tốt công việc của Nhân dân, lấy hiệu quả công việc thực tiễn để tuyên truyền, vận động. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2017, TP chọn chủ đề là năm “Kỷ cương hành chính”, đồng thời đang xây dựng 2 dự thảo bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng và trong các cơ quan, đơn vị, đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận phải nắm chắc được các nội dung này để tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân. Quan trọng hơn, chính đội ngũ cán bộ, công chức phải phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong công việc cũng như trong đời sống hàng ngày.
Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp của cấp ủy, chính quyền với nhân dân; tổ chức tốt các hình thức để đoàn viên, hội viên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, nhất là trên các lĩnh vực công tác còn nhiều hạn chế, yếu kém của TP, đang được dư luận quan tâm, như: cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; xây dựng nếp sống văn minh; quản lý đô thị; phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; xử lý ô nhiễm môi trường; phòng, chống cháy, nổ; cấp nước sạch; quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm;…