Báo cáo mới nhất của Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) cho biết, tình trạng tham nhũng “vặt” đang gây phương hại tới phát triển kinh tế các nước châu Á, làm kéo dài tình trạng nghèo khó ở khu vực