Ngoài khoản tiền trong sổ tiết kiệm, bạn nên "nuôi" thêm chú lợn đất để dành những khoản tiền ...